KO JE DALAMBER


Dalamber je moćni čarobnjak iz 18. veka. Iako odrastao kao siroče, sa 12 godina upisuje studije filozofije, prava i umetnosti, da bi nepunih 10 godina kasnije postao advokat.

U međuvremenu se zainteresovao za matematiku, te sa samo 24 godine, zahvaljujući objavljenom radu o integralnom računu, postaje član Francuske akademije nauka.

Ubrzo potom sa Denijem Didroom kao glavni urednik i autor članaka radi na stvaranju jedinstvenog dela – Velike Enciklopedije, prve sveobuhvatne enciklopedije do tada napisane.

Njegov um bio je snažan, njegovo znanje poprilično, a njegova dela široko poznata. Želeo je svet bez gluposti i zla, svet srećnih, poštenih i ponosnih ljudi, svet dece sa širokim osmesima na licu, svet zanimljive svakodnevice, pun otkrića, pronalazaka. Svet mašte.

Zbog te potrebe stvara svoju najmoćniju magiju, runu nazvanu drvo mašte i počinje da je ostavlja svuda kuda bi prolazio, kako bi ljudi više maštali, a svet bio bolji. Neke od njih su opstale do dan danas i poznate su kao moć mašte.

A9RA78